Tin tức

Muốn tránh thẻ đỏ thủy sản, Việt Nam phải quyết liệt hơn
Muốn tránh thẻ đỏ thủy sản, Việt Nam phải quyết liệt hơn

Từ tháng 10/2017, lần đầu tiên EU giơ thẻ vàng đối với thủy sản và yêu cầu Việt Nam phải chấn chỉnh lại ngành đánh bắt cá của mình trong vòng 6 tháng và sau thời hạn đó nếu tình hình không được cải thiện hoặc tồi tệ hơn thì EU sẽ chính thức áp

Giỏ hàng (0 items)

No products in the cart.