[CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ THÁI AN] Cá tra phi lê đông lạnh
[CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ THÁI AN] CHẾ BIẾN CON CÁ TRA
[CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ THÁI AN] Quy Trình Sản Xuất Cá Tra, Ba Sa
[CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ THÁI AN] Phi Lê Cá Tra
[CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ THÁI AN] Cá tra phi lê đông lạnh
[CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ THÁI AN] CHẾ BIẾN CON CÁ TRA
[CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ THÁI AN] Quy Trình Sản Xuất Cá Tra, Ba Sa
[CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ THÁI AN] Phi Lê Cá Tra
previous arrow
next arrow

About us

Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu thực phẩm Thái An là một trong những công ty xuất khẩu thủy hải sản hàng đầu tại Việt Nam. Thái An được thành lập vào ngày 18 tháng 01 năm 2007. Với chính sách phát triển, liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, Thái An từng bước đạt được nhiều thành công và chiếm vị trí quan trọng trong ngành xuất khẩu thủy sản.

Thuỷ Hải Sản
Cua lột
Mực tươi
Sản phẩm khác

Video clip

PlayPlay
PlayPlay
PlayPlay
PlayPlay
previous arrow
next arrow
Cá
Cá
Cá
Cá
previous arrow
next arrow

NEWSLETTER

Leave your email address to receive the latest information from us

    Giỏ hàng (0 items)

    No products in the cart.